Formulář odstoupení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a e-mail:


WWW.SPORTLANDER.CZ
Adresa pro vrácení zboží: SPORTLANDER.CZ, REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ, Chebská 79/23, 322 00 Plzeň
GURU SOLUTIONS s. r. o. (administrativní sídlo firmy Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha)
IČ 26328534
DIČ CZ26328534

V ………………… dne ………

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Dobrý den, dne…………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …………… uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………… Zboží jsem převzal dne ………… od pracovníka dopravní společnosti ……………………… Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ………………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

.............................................. (podpis)

Přílohy:

JIŽ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ OBJEDNÁVKY, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Rádi vám pomůžeme

V pracovní dny od 8 do 16.30 hodin
Telefon
721 637 702
Skype
SportLandercz
Váš košík je prázdný 0
0 oblíbených produktů